Recent Posts

Thursday, December 18, 2008

Subjek Keusahawanan Di SekolahSubjek keusahawanan dan pengurusan kewangan perlu diajar di sekolah bagi meningkatkan kefahaman pelajar mengenai aspek perniagaan dan cara menguruskan kewangan mereka.

Di antara kebaikan kedua-dua subjek ini ialah para pelajar akan didedahkan mengenai cara menambahkan pendapatan dan seterusnya menggunakan pendapatan untuk simpanan dan pelaburan. Ini sekaligus dapat meningkatkan taraf hidup mereka apabila dewasa kelak.

0 comments:

Post a Comment